Thông Tin Gia Kim Cuong Tai My Mới Nhất

Xem 32,769

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Gia Kim Cuong Tai My mới nhất ngày 19/05/2022 trên website Fcbarcelonavn.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Gia Kim Cuong Tai My để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 32,769 lượt xem.

Giá kim cương (hột xoàn) trong nước hôm nay

Giá các sản phẩm dưới đây là kim cương tự nhiên dạng viên tròn (rời), không phải là kim cương tấm hay kim cương nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức từ website của các công ty niêm yết.

Giá kim cương DOJI

Tại thị trường kim cương trong nước hôm nay, ghi nhận tại thời điểm lúc 10:31 ngày 19/05/2022, giá kim cương viên tự nhiên, hình dạng tròn, có giấy kiểm định GIA, kích thước của kim cương từ 4 ly đến 8 ly được Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI (https://doji.vn) niêm yết cụ thể như sau:

  Giá kim cương PNJ

  Tương tự, theo bảng giá kim cương trực tuyến trên website của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ (http://pnj.com.vn) lúc 15:40 ngày 19/05 được niêm yết để tham khảo các thông tin về sản phẩm kim cương như sau (PNJ không cập nhật giá thường xuyên trên hệ thống website, bạn cần đến các chi nhánh của PNJ để cập nhật bảng giá chính xác nhất):

  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết SI1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết SI1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết SI1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết IF
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1
  • Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1

  Giá kim cương Phú Cường Diamond

  Cũng trong ngày hôm nay (19/05), tại khu vực Hà Nội, Công ty Phú Cường Diamond (http://kimcuonggia.vn) niêm yết bảng giá kim cương viên từ 4 ly đến 18 ly có giấy kiểm định GIA cụ thể như sau:

  Cập nhật lúc 13:37 - 19/05/2022
  Kích thước (ly) Nước (màu sắc) Độ tinh khiết Giá bán (đồng)
  4.50 0.33 D 23,569,920
  4.50 0.33 D 28,108,080
  4.50 0.35 D 24,738,000
  4.50 0.35 D 23,385,600
  4.50 0.32 E 19,200,000
  4.50 0.34 E 22,480,800
  4.50 0.34 D 19,706,400
  4.50 0.33 D 24,552,000
  4.50 0.33 D 30,888,000
  4.50 0.33 E 22,968,000
  4.51 0.33 E 21,384,000
  4.51 0.33 E 21,384,000
  4.51 0.35 E 21,546,000
  4.51 0.33 E 21,384,000
  4.51 0.35 E 21,546,000
  4.51 0.35 F 23,940,000
  4.51 0.34 D 24,031,200
  4.51 0.35 D 23,629,200
  4.51 0.35 F 23,940,000
  4.52 0.35 D 23,142,000
  4.52 0.34 D 23,664,000
  4.54 0.34 E 19,192,320
  4.54 0.35 D 19,950,000
  4.56 0.33 E 19,404,000
  4.56 0.35 E 19,740,000
  4.63 0.38 D 32,011,200
  4.64 0.36 E 21,600,000
  4.64 0.37 F 24,864,000
  4.80 0.4 E 33,264,000
  4.81 0.4 D 36,585,600
  4.81 0.4 E 34,944,000
  4.81 0.4 F 30,652,800
  4.83 0.4 D 36,585,600
  4.83 0.4 D 34,608,000
  4.88 0.44 E 38,438,400
  4.89 0.42 F 37,044,000
  4.93 0.44 D 52,272,000
  5.00 0.46 E 40,020,000
  5.01 0.5 E 57,240,000
  5.01 0.46 E 42,780,000
  5.02 0.46 F 38,640,000
  5.02 0.46 E 33,120,000
  5.07 0.5 D 56,160,000
  5.07 0.5 E 52,440,000
  5.12 0.5 D 56,160,000
  5.15 0.5 D 56,160,000
  5.16 0.5 E 54,096,000
  5.20 0.5 E 49,020,000
  5.34 0.56 E 61,824,000
  5.36 0.58 D 62,640,000
  5.38 0.57 D 61,560,000
  5.40 0.6 E 67,032,000
  5.40 0.6 E 70,560,000
  5.40 0.6 D 55,814,400
  5.40 0.6 E 53,395,200
  5.40 0.6 E 68,443,200
  5.41 0.6 E 71,971,200
  5.41 0.6 D 55,814,400
  5.41 0.61 D 72,321,600
  5.41 0.61 D 72,321,600
  5.41 0.61 D 97,356,000
  5.41 0.6 F 61,992,000
  5.42 0.61 D 72,321,600
  5.42 0.59 D 75,840,960
  5.42 0.58 E 68,890,080
  5.45 0.57 E 64,815,840
  5.46 0.61 D 65,880,000
  5.48 0.62 E 74,370,240
  5.48 0.6 D 64,800,000
  5.50 0.6 E 74,793,600
  5.51 0.6 D 57,456,000
  5.52 0.6 D 77,673,600
  5.54 0.62 D 62,198,400
  5.54 0.61 F 61,824,720
  5.55 0.62 D 62,198,400
  5.56 0.63 D 63,201,600
  5.66 0.7 E 98,431,200
  5.66 0.7 D 93,744,000
  5.66 0.7 E 95,256,000
  5.66 0.7 D 93,744,000
  5.67 0.7 E 95,256,000
  5.67 0.67 D 67,214,400
  5.68 0.7 E 89,376,000
  5.68 0.7 E 99,489,600
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.33, độ tinh khiết D, có giá bán 23,569,920 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.33, độ tinh khiết D, có giá bán 28,108,080 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.35, độ tinh khiết D, có giá bán 24,738,000 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.35, độ tinh khiết D, có giá bán 23,385,600 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.32, độ tinh khiết E, có giá bán 19,200,000 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.34, độ tinh khiết E, có giá bán 22,480,800 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.34, độ tinh khiết D, có giá bán 19,706,400 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.33, độ tinh khiết D, có giá bán 24,552,000 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.33, độ tinh khiết D, có giá bán 30,888,000 đồng
  • Kim cương viên 4.50 ly, nước 0.33, độ tinh khiết E, có giá bán 22,968,000 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.33, độ tinh khiết E, có giá bán 21,384,000 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.33, độ tinh khiết E, có giá bán 21,384,000 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.35, độ tinh khiết E, có giá bán 21,546,000 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.33, độ tinh khiết E, có giá bán 21,384,000 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.35, độ tinh khiết E, có giá bán 21,546,000 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.35, độ tinh khiết F, có giá bán 23,940,000 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.34, độ tinh khiết D, có giá bán 24,031,200 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.35, độ tinh khiết D, có giá bán 23,629,200 đồng
  • Kim cương viên 4.51 ly, nước 0.35, độ tinh khiết F, có giá bán 23,940,000 đồng
  • Kim cương viên 4.52 ly, nước 0.35, độ tinh khiết D, có giá bán 23,142,000 đồng
  • Kim cương viên 4.52 ly, nước 0.34, độ tinh khiết D, có giá bán 23,664,000 đồng
  • Kim cương viên 4.54 ly, nước 0.34, độ tinh khiết E, có giá bán 19,192,320 đồng
  • Kim cương viên 4.54 ly, nước 0.35, độ tinh khiết D, có giá bán 19,950,000 đồng
  • Kim cương viên 4.56 ly, nước 0.33, độ tinh khiết E, có giá bán 19,404,000 đồng
  • Kim cương viên 4.56 ly, nước 0.35, độ tinh khiết E, có giá bán 19,740,000 đồng
  • Kim cương viên 4.63 ly, nước 0.38, độ tinh khiết D, có giá bán 32,011,200 đồng
  • Kim cương viên 4.64 ly, nước 0.36, độ tinh khiết E, có giá bán 21,600,000 đồng
  • Kim cương viên 4.64 ly, nước 0.37, độ tinh khiết F, có giá bán 24,864,000 đồng
  • Kim cương viên 4.80 ly, nước 0.4, độ tinh khiết E, có giá bán 33,264,000 đồng
  • Kim cương viên 4.81 ly, nước 0.4, độ tinh khiết D, có giá bán 36,585,600 đồng
  • Kim cương viên 4.81 ly, nước 0.4, độ tinh khiết E, có giá bán 34,944,000 đồng
  • Kim cương viên 4.81 ly, nước 0.4, độ tinh khiết F, có giá bán 30,652,800 đồng
  • Kim cương viên 4.83 ly, nước 0.4, độ tinh khiết D, có giá bán 36,585,600 đồng
  • Kim cương viên 4.83 ly, nước 0.4, độ tinh khiết D, có giá bán 34,608,000 đồng
  • Kim cương viên 4.88 ly, nước 0.44, độ tinh khiết E, có giá bán 38,438,400 đồng
  • Kim cương viên 4.89 ly, nước 0.42, độ tinh khiết F, có giá bán 37,044,000 đồng
  • Kim cương viên 4.93 ly, nước 0.44, độ tinh khiết D, có giá bán 52,272,000 đồng
  • Kim cương viên 5.00 ly, nước 0.46, độ tinh khiết E, có giá bán 40,020,000 đồng
  • Kim cương viên 5.01 ly, nước 0.5, độ tinh khiết E, có giá bán 57,240,000 đồng
  • Kim cương viên 5.01 ly, nước 0.46, độ tinh khiết E, có giá bán 42,780,000 đồng
  • Kim cương viên 5.02 ly, nước 0.46, độ tinh khiết F, có giá bán 38,640,000 đồng
  • Kim cương viên 5.02 ly, nước 0.46, độ tinh khiết E, có giá bán 33,120,000 đồng
  • Kim cương viên 5.07 ly, nước 0.5, độ tinh khiết D, có giá bán 56,160,000 đồng
  • Kim cương viên 5.07 ly, nước 0.5, độ tinh khiết E, có giá bán 52,440,000 đồng
  • Kim cương viên 5.12 ly, nước 0.5, độ tinh khiết D, có giá bán 56,160,000 đồng
  • Kim cương viên 5.15 ly, nước 0.5, độ tinh khiết D, có giá bán 56,160,000 đồng
  • Kim cương viên 5.16 ly, nước 0.5, độ tinh khiết E, có giá bán 54,096,000 đồng
  • Kim cương viên 5.20 ly, nước 0.5, độ tinh khiết E, có giá bán 49,020,000 đồng
  • Kim cương viên 5.34 ly, nước 0.56, độ tinh khiết E, có giá bán 61,824,000 đồng
  • Kim cương viên 5.36 ly, nước 0.58, độ tinh khiết D, có giá bán 62,640,000 đồng
  • Kim cương viên 5.38 ly, nước 0.57, độ tinh khiết D, có giá bán 61,560,000 đồng
  • Kim cương viên 5.40 ly, nước 0.6, độ tinh khiết E, có giá bán 67,032,000 đồng
  • Kim cương viên 5.40 ly, nước 0.6, độ tinh khiết E, có giá bán 70,560,000 đồng
  • Kim cương viên 5.40 ly, nước 0.6, độ tinh khiết D, có giá bán 55,814,400 đồng
  • Kim cương viên 5.40 ly, nước 0.6, độ tinh khiết E, có giá bán 53,395,200 đồng
  • Kim cương viên 5.40 ly, nước 0.6, độ tinh khiết E, có giá bán 68,443,200 đồng
  • Kim cương viên 5.41 ly, nước 0.6, độ tinh khiết E, có giá bán 71,971,200 đồng
  • Kim cương viên 5.41 ly, nước 0.6, độ tinh khiết D, có giá bán 55,814,400 đồng
  • Kim cương viên 5.41 ly, nước 0.61, độ tinh khiết D, có giá bán 72,321,600 đồng
  • Kim cương viên 5.41 ly, nước 0.61, độ tinh khiết D, có giá bán 72,321,600 đồng
  • Kim cương viên 5.41 ly, nước 0.61, độ tinh khiết D, có giá bán 97,356,000 đồng
  • Kim cương viên 5.41 ly, nước 0.6, độ tinh khiết F, có giá bán 61,992,000 đồng
  • Kim cương viên 5.42 ly, nước 0.61, độ tinh khiết D, có giá bán 72,321,600 đồng
  • Kim cương viên 5.42 ly, nước 0.59, độ tinh khiết D, có giá bán 75,840,960 đồng
  • Kim cương viên 5.42 ly, nước 0.58, độ tinh khiết E, có giá bán 68,890,080 đồng
  • Kim cương viên 5.45 ly, nước 0.57, độ tinh khiết E, có giá bán 64,815,840 đồng
  • Kim cương viên 5.46 ly, nước 0.61, độ tinh khiết D, có giá bán 65,880,000 đồng
  • Kim cương viên 5.48 ly, nước 0.62, độ tinh khiết E, có giá bán 74,370,240 đồng
  • Kim cương viên 5.48 ly, nước 0.6, độ tinh khiết D, có giá bán 64,800,000 đồng
  • Kim cương viên 5.50 ly, nước 0.6, độ tinh khiết E, có giá bán 74,793,600 đồng
  • Kim cương viên 5.51 ly, nước 0.6, độ tinh khiết D, có giá bán 57,456,000 đồng
  • Kim cương viên 5.52 ly, nước 0.6, độ tinh khiết D, có giá bán 77,673,600 đồng
  • Kim cương viên 5.54 ly, nước 0.62, độ tinh khiết D, có giá bán 62,198,400 đồng
  • Kim cương viên 5.54 ly, nước 0.61, độ tinh khiết F, có giá bán 61,824,720 đồng
  • Kim cương viên 5.55 ly, nước 0.62, độ tinh khiết D, có giá bán 62,198,400 đồng
  • Kim cương viên 5.56 ly, nước 0.63, độ tinh khiết D, có giá bán 63,201,600 đồng
  • Kim cương viên 5.66 ly, nước 0.7, độ tinh khiết E, có giá bán 98,431,200 đồng
  • Kim cương viên 5.66 ly, nước 0.7, độ tinh khiết D, có giá bán 93,744,000 đồng
  • Kim cương viên 5.66 ly, nước 0.7, độ tinh khiết E, có giá bán 95,256,000 đồng
  • Kim cương viên 5.66 ly, nước 0.7, độ tinh khiết D, có giá bán 93,744,000 đồng
  • Kim cương viên 5.67 ly, nước 0.7, độ tinh khiết E, có giá bán 95,256,000 đồng
  • Kim cương viên 5.67 ly, nước 0.67, độ tinh khiết D, có giá bán 67,214,400 đồng
  • Kim cương viên 5.68 ly, nước 0.7, độ tinh khiết E, có giá bán 89,376,000 đồng
  • Kim cương viên 5.68 ly, nước 0.7, độ tinh khiết E, có giá bán 99,489,600 đồng

  Giá kim cương Ancarat

  Lúc 14:40 ngày 19/05, sản phẩm kim cương tự nhiên từ 3 ly đến 18 ly của Công ty Ancarat Việt Nam (https://ancarat.com) niêm yết giá bán online trên website cụ thể như sau:

   Hiện nay, giá kim cương của các công ty như SJC, Hưng Phát USA, Thế Giới Kim Cương hay các doanh nghiệp kinh doanh mua bán kim cương như Kim Lý, Danh Hiển, Hồng phúc, Xuân Thu đang được cập nhật.

   ★ ★ ★ ★ ★

   Xem thêm giá kim cương hôm nay được cập nhật mới nhất tại

   • https://hoisinhvienqnam.edu.vn/gia-kim-cuong-kim-ly.html

   Cách lựa chọn kim cương và đánh giá kim cương thật giả

   Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được món trang sức ưng ý dựa vào những yếu tố sau đây:

   1. Hình dạng viên kim cương - Diamond Shape

   Từ viên kim cương thô được phát hiện cho đến viên kim cương hoàn mỹ đính trên món trang sức là cả một quá trình chế tác dày công tỉ mỉ. Hình dạng của viên kim cương quyết định rất nhiều đến việc thể hiện độ trong và khả năng phản quang của nó. Có 10 hình dạng phổ biến sau:

   • Hình tròn (Round): Đây là hình dạng phổ biến nhất vì nó cho phép khả năng khúc xạ ánh sáng cao nhất thông qua 58 mặt cắt nhỏ.
   • Hình vuông góc nhọn (Princess): Đây là hình dạng duy nhất không có góc bo tròn của một viên kim cương và thường được dùng trong nhẫn đính hôn. Màu sắc có thể mờ dần từ trung tâm ra góc.
   • Hình chữ nhật vạt góc (Radiant): Hình dạng này giống với Princess nhưng các góc được vạt ngang chứ không để nhọn.
   • Hình chữ nhật xếp tầng (Emerald): Cấu trúc xếp tầng khiến cho viên kim cương ít phản quang hơn, nhưng bù lại, nó thể hiện độ tinh khiết rõ ràng hơn, vì vậy hãy chọn một viên kim cương càng ít tạp chất càng tốt.
   • Hình vuông xếp tầng (Asscher): Có cấu trúc tương tự với Emerald nhưng là hình vuông, một viên kim cương Asscher đạt chuẩn sẽ có tâm hình vuông khi ta nhìn xuyên qua mặt cắt.
   • Hình hạt thóc (Marquise): Hình dạng này có thể tối đa hóa trọng lượng carats của viên kim cương và tạo cảm giác thon dài cho ngón tay đeo nhẫn.
   • Hình bầu dục (Oval): Hình dạng này cũng tối ưu hóa khả năng phản quang như hình tròn, nhưng tạo cảm giác viên kim cương lớn hơn và ngón tay trông thon dài hơn.
   • Hình giọt lệ/trái lê (Perl): Đặc trưng của hình dạng này là nhọn ở đỉnh và tròn ở đáy giống như giọt nước. Đây là sự kết hợp của hình Round và Marquise, tạo cảm giác thon dài cho ngón tay.
   • Hình trái tim (Heart): Đây có lẽ là hình dạng lãng mạn mà các cô gái rất thích. Viên kim cương hình trái tim phải có hai nửa đều nhau, khe sắc nét và cánh hơi tròn.
   • Hình nhữ nhật bo góc (Cushion): Hình dạng này gần giống “cái gối” với các góc được bo tròn, tạo cảm giác bề mặt rộng và phản chiếu ánh sáng dày.

   2. Trọng lượng viên kim cương - Carat

   Carat là đơn vị đo trọng lượng của một viên kim cương. Một đơn vị “carat” tương ứng với 200 miligam. Nếu mọi yếu tố khác là giống nhau, giá của kim cương tăng lên cùng với trọng lượng viên, viên kim cương lớn hơn thì có độ hiếm hơn và được yêu thích nhiều hơn. Tuy nhiên, hai viên kim cương trọng lượng carat tương đương có thế giá trị rất khác nhau tùy thuộc vào ba yếu tố khác của 4C: độ tinh khiết, màu sắc và giác cắt.

   3. Màu sắc viên kim cương - Color 

   Màu tự nhiên của kim cương thường là màu trắng (không màu). Tuy nhiên, những viên kim cương không màu lại cực kỳ hiếm vì chúng có xu hướng tự biểu lộ màu vàng hoặc vàng nhạt, màu này tạo nên cảm giác viên kim cương bị đục và kém tinh khiết.

   Chính vì thế mà trong bảng phân màu của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ), màu sắc của kim cương được phân theo cấp độ bảng chữ cái từ D-Z, trong đó D là trắng nhất (không màu, hiếm nhất, đắt nhất) và Z là vàng nhất (kém giá trị nhất).

   Những viên kim cương không thuộc bảng màu D-Z được gọi là kim cương có màu khác thường (Fancy Color). Trong khi những vệt màu vàng nhạt làm giảm giá trị của kim cương thì màu sắc khác thường lại tạo nên giá trị cực kỳ cao vì chúng vô cùng hiếm. Kim cương màu chỉ hình thành ở một số khu vực có các yếu tố địa chất nhất định, hiếm nhất là màu hồng và xanh dương rồi đến xanh lá cây và vàng.

   4. Độ tinh khiết - Clarity

   Độ tinh khiết (trong suốt) của viên kim cương là thước đo về số lượng và kích thước của các khiếm khuyết nhỏ trong kim cương như tạp chất, vết bẩn, bọt bong bóng…

   Phần lớn các khiếm khuyết này ở mức hiển vi và không ảnh hưởng rõ rệt đến vẻ đẹp của kim cương, chỉ các chuyên gia và nhà nghiên cứu mới quan tâm đến yếu tố này, chủ yếu để xác định giá trị của viên kim cương. Viên kim cương có càng ít khiếm khuyết thì giá trị càng cao.

   Các thông số đo độ trong suốt bao gồm:- Flawless (FL), Internally Flawless (IF): Hoàn mỹ, hầu như không có khiếm khuyết. Đây là loại rất hiếm.- Very Very Slightly Included (VVS1, VVS2): Rất sáng, rất khó để nhìn thấy khiếm khuyết dưới độ phóng đại 10x.- Very Slightly Included (VS1, VS2): Khá sáng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Slightly Included (SI1, SI2): Có thể nhìn thấy tạp chất bằng mắt thường.- Included (I1, I2, I3): Đây là chất lượng kém nhất của viên kim cương, khá nhiều khiếm khuyết và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

   5. Giác cắt của viên kim cương - Diamond Cut

   Cắt mài là một yếu tố thuộc về con người, nhưng nó quyết định rất lớn đến giá trị của viên kim cương. Một viên kim cương thô trông không khác gì một viên pha lê, chỉ khi được cắt mài chúng mới trở nên lấp lánh nhờ khả năng phản chiếu ánh sáng.

   Đây cũng là yếu tố tạo nên những hình dạng đặc thù đã nêu ở trên.Khi được cắt với tỷ lệ thích hợp, ánh sáng được khúc xạ và phản xạ hoàn toàn ra bề mặt, khiến cho viên kim cương sáng hơn, lấp lánh hơn. Nếu cắt quá nông thì ánh sáng thoát ra khỏi đáy còn cắt quá sâu thì ánh sáng thoát ra mặt bên.

   Thang chia giác cắt của GIA được xếp hạng từ EXCELLENT đến POOR. GIA cung cấp thang cắt chất lượng cho kim cương viên tròn tiêu chuẩn được GIA xếp hạng màu từ D đên Z.Vẻ đẹp của kim cương đã được đánh bóng là sự kết hợp của nhiều yếu tố và ánh sáng: Mức độ toả sáng trên bề mặt, mức độ hấp thu ánh sáng và cách thức ánh sáng quay trở lại mắt nhìn.Kết quả này chịu sự chi phối của 3 yêu tố: Brightness (độ rực rỡ)Fire (ánh lửa)Scintillation (sự tán sắc).

   6. Giấy chứng nhận

   Đây là yếu tố quan trọng giúp bạn xác định nguồn gốc và giá trị của viên kim cương. Dựa vào giấy chứng nhận này, bạn sẽ biết được các thông số của viên kim cương như kích thước, trọng lượng, màu sắc, độ trong, độ bóng, mức độ đối xứng v.v…

   Giấy chứng nhận kim cương thường được cấp bởi Gemological Institute of America (GIA) và American Gem Society Laboratories (AGSL), đây là hai phòng thí nghiệm uy tín nhất trong ngành công nghiệp kim cương. Kim cương có giấy chứng nhận tất nhiên sẽ có giá cao hơn những viên không rõ nguồn gốc.

   Video clip

   Mua kim cương ở đâu - những điều cần biết về kim cương

   Hướng dẫn mua kim cương có giấy định quốc tế g.i.a pnj sjc đẹp nhất | lh 0907463131

   Khám phá bí mật đen tối khiến kim cương đắt giá

   Nhẫn kim cương viên chủ 4 ly 5 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 32.000.000 vnđ

   Kiến thức cần biết về kim cương

   Khám phá kim cương đỏ và sự thật top 3 viên giá trị nhất hành tinh | khám phá kiến thức

   Phân biệt kim cương thật giả siêu đơn giản(test diamond with 5 simple ways. check diamond easy)

   Tại sao không nên mua kim cương không giấy giám định | những bệnh phổ biến của kc thiên nhiên

   Mặc đồ grab đi mua kim cương và nghe giá hết hồn : linhxeomz1000

   Hướng dẩn xem giấy giám định kim cương quốc tế gia pnj | đăng ký kênh mình nhé 👇

   Khám phá rổ hột xoàn tại johnnydang&co - kim cương bên mỹ khác bên việt nam như thế nào?

   Viên kim cương bán đấu giá hơn $11 triệu

   So sánh màu sắc kim cương defg nước nào đẹp nhất của kc | so sánh giấy kiểm định quốc tế gia & igi

   Kim cương 6ly3 giá bao nhiêu [ody diamond]

   Nhẫn xoàn nam siêu đẹp kim cương giám định quốc tế gia | lh 0907463131

   Kim cương thiên nhiên | những điều cần biết

   7 viên kim cương màu đắt giá nhất thế giới

   Kim cương 5.3 carat 11li15 nước f vs1 3ex giấy kiểm định gia | giá 3.300.000.000₫ | lh 0907463131

   Vbs dau gia kim cuong

   Phúc xo vác 5 tỉ đi mua kim cương để đeo vì vàng nặng quá đeo không nổi

   Vlog 156 - nhẫn kim cương gia 9ly with 3 excellent, lac tay kim cuong 4ly, bong tai 2 carat,

   Kinh nghiệm đeo kim cương thiên nhiên nước j k l | đẹp nhất sang trọng nhất

   Kim cương nhân tạo là gì? cách làm kim cương nhân tạo tại nhà? giá bao nhiêu? - antagems.com

   Cách phân biệt kim cương thật hay giả đơn giản nhất

   Vbs dau gia kim cuong

   Kim cương tự nhiên & moissanite | so sánh chi tiết | diamond & moissanite | quoc anh diamond

   Top 10 viên kim cương đắt nhất thế giới - top 10 world's most expensive diamonds

   Viên kim cương xanh lớn nhất, quý nhất được mang ra đấu giá | voa

   Vbs dau gia kim cuong

   Lần đầu tiên review nhẫn kim cương pnj. động lực để phấn đấu.

   Vbs dau gia kim cuong

   Nhẫn kim cương viên chủ 10 ly d 4.03 carat vvs1 kiểm định gia

   Chào xuân 2020 | mới về hơn 100 viên kim cương giám định gia pnj sjc | lh 0907463131

   đấu giá viên kim cương đen cực hiếm 555,55 carat | vtc14

   Vbs dau gia kim cuong

   Vbs đấu giá kim cương

   25 triệu usd 1 viên kim cương 100 carat

   Tìm hiểu fluorescence kim cương | kinh nghiệm mua kim cương đẹp nhất của giấy quốc tế g i a

   Kim cương nhân tạo ?... chia sẻ cách nhận biết | năng trần cuộc sống mỹ

   #utcuuvlog# review tiệm kim cương cao cấp pnj đẹp mê ly

   Những hình ảnh sock khiến vợ đại gia kim cương quyết định nhường chồng cho hà hồ

   Kim cương nhân tạo cao cấp moissanite | #moisanite #kim_cương_phòng_thí_nghiệm

   Vbs dau gia kim cuong

   Nhẫn kim cương nam tổng hợp, lẻ size xả hàng đồng giá 1800k, quà tặng cho nam ý nghĩa sdt:0849288888

   Phân biệt kim cương thật giả đơn giản | đăng ký kênh mình nhá 👇

   So sánh màu sắc kim cương f i j m n | nước nào đẹp nhất của kim cương thiên nhiên

   Nhẫn kim cương viên chủ 5 ly 4 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 15.000.000 vnđ

   Màu nào đẹp nhất của kim cương thiên nhiên defghijklmno | tiêu chí mua kc đẹp nhất

   Bà phương hằng có 1 viên kim cương 45 carat trị giá hơn 1367 tỉ đồng

   Vợ đại gia kim cương: ứng xử cao tay khi chồng sa vào lòng mỹ nhân, mê chơi golf, ngày càng quyến rũ


   Bạn đang xem bài viết Gia Kim Cuong Tai My trên website Fcbarcelonavn.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!