Notice: Undefined variable: canEdit in /home1/fcbvn/public_html/plugins/system/t3/base-bs3/html/com_contact/contact/default.php on line 51
Hoàng Tam
Bộ phận:
Cựu thành viên FCBVN
Địa chỉ:
Đà Nẵng
Việt Nam
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

Lê Hoàng Tam từng tham gia công tác quản trị và hoạt động tại trang fanpage của FCBVN. Sau khi fanpage gặp sự cố và bị facebook xóa, Hoàng Tam đã quyết định tách ra lập một trang fanpage riêng về FC Barcelona của mình.